Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa zachodmiopomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie działający w imieniu własnym w sprawach:
    1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.09.2009
Data modyfikacji : 02.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Skiba
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Skiba Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Skiba
do góry